Pagtatatuwa tungkol sa Kita

Pakitandaan na nagbibigay ng walang limitasyong potensyal na kumita ang oportunidad sa negosyo ng QuiAri. Gayunpaman, hindi ginagarantiya ng QuiAri ang pinansyal na tagumpay. Ang tagumpay sa QuiAri ay nagreresulta lamang mula sa mga matagumpay na pagsisikap sa pagbenta, na nangangailangan ng pagsisikap sa trabaho, sipag, kakayahan, tiyaga, kagalingan, at pamumuno. Nakasalalay ang iyong kita sa kung gaano kahusay mo ginagamit ang mga katangiang ito.


Pagtatatuwa ng DSHEA

Ang mga pahayag sa site na ito ay hindi nasuri ng Tagapangasiwa ng Pagkain at Gamot (Food and Drug Administration). Ang mga produktong ito ay hindi nilalayong magsuri, manggamot, magpagaling o maiwasan ang anumang karamdaman.


Pagtatatuwa tungkol sa Kaligtasan

Ang mga taong may kondisyong medikal o diyabetiko, buntis o nagpapasuso, umiinom ng gamot, o nagsisimula ng isang programa sa pagkontrol ng timbang ay dapat kumonsulta sa kanilang doktor bago gamitin ang mga produkto ng QuiAri o gumawa ng anumang iba pang mga pagbabago sa diyeta.


Mga Layunin ng Pagbibigay-Impormasyon

Ang impormasyong ibinigay sa site na ito o sa anumang balot, label at paglalathala ay hindi dapat ipalit sa payo mula sa iyong doktor o propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Para lamang ito sa mga pangakalahatang layunin at dinisenyo upang makatulong na makagawa ng matalinong mga pagpapasya sa kalusugan.


Impormasyon sa Pakikipag-ugnay

  • +1 813-413-8120
  • +1 813-413-8139
  • Mga Oras Lunes – Biyernes
  • 9 am - 5 pm Eastern

May katanungan?